Podmínky soutěže: Fotbalová tipovačka (dále jen “Soutěž”)

 1. Pořadatel soutěže
  • Pořadatelem soutěže je CZECH NEWS CENTER a. s., (dále jen pořadatel)
 2. Účastníci soutěže
  • Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 16 let s trvalým pobytem v České republice.
  • Účastí v soutěži soutěžící souhlasí s těmito podmínkami a pravidly.
  • Podmínkou pro zařazení do soutěže je registrace do služby informační společnosti webu www.isport.cz a to po celou dobu trvání soutěže a souhlas se zařazením do soutěže. Rámcová pravidla soutěží pro registrované uživatele služby informační společnosti jsou dostupná zde. (dále jen “hráči”)
 3. Doba trvání soutěže
  • Soutěž probíhá od 13.6. 2024 00:00 do 15.7. 2024 00:00.
  • Tipy na výsledek zápasu je možné podávat nejpozději s úvodním hvizdem tipovaného zápasu.
 4. Pravidla soutěže
  • Soutěž se vztahuje pouze ke sportovní soutěži EURO 2024 (dále jen “turnaj”)
  • Soutěžící má možnost tipovat následující události zápasu či turnaje:
   1. Celkového vítěze turnaje
   2. Nejlepšího střelce turnaje (v případě rovnosti branek, získávají body všichni kdo tipovali střelce umístěného na společné první příčce)
   3. Pořadí jednotlivých týmů ve skupinách turnaje
   4. Přesný výsledek jednotlivých zápasů turnaje
   5. Prvního střece jednotlivého zápasu turnaje
   6. Správný tip na vítěze zápasu/remízu
   7. Správný tip na vítěze zápasu/remízu po 1. poločase jednotlivého zápasu turnaje
  • Tipy musí být vyplněny a uloženy před začátkem jednotlivých zápasů turnaje.
  • Tip “Pořadí jednotlivých týmů ve skupinách turnaje” musí být odevzdán do začátku prvního zápasu turnaje.
  • Tipy lze vyplňovat a ukládat dopředu a to počínaje začátkem soutěže.
 5. Hodnocení a stanovení výherců
  • Výhercem se stává soutěžící, který získá nejvíce bodů za správné tipy.
  • Body jsou přidělovány následovně:
   1. Správný tip na vítěze/remízu zápasu soutěže: 2 body
   2. Správný tip na přesný výsledek zápasu soutěže: 4 body (nad rámec Bodování za Správný tip na vítěze zápasu/remízu)
   3. Prvního střelce jednotlivého zápasu soutěže: 4 body
   4. Správný tip na vítěze/remízu po 1. poločase jednotlivého zápasu soutěže: 3 body
   5. V případě maximálního zisku bodů z jednoho zápasu (tedy současný zisk bodů společně z tipů 1-4) získává dodatečný bonus 5 body
   6. Správný tip přesného pořadí týmů v jednotlivých skupinách: 5 bodů za každou zcela správně tipovanou skupinu
   7. V případě, že hráč natipuje správně všech 6 skupin turnaje získává dalších 30 bodů
   8. Správný tip na vítěze turnaje : 20 bodů
   9. Správný tip na nejlepšího střelce turnaje: 25 bodů
  • V případě rovnosti bodů rozhodne o výherci losování.
 6. Ceny
  • Výhrou v soutěži jsou:
   • 1. místo Oficiální míč EURO 2024 FUSSBALLLIEBE (MOC: 3.599 Kč) + roční předplatné Ligy naruby (MOC: 1.490 Kč)
   • 2. - 5. místo Oficiální míč EURO 2024 FUSSBALLLIEBE
   • 6. - 10. místo Šmicer Můj druhý život s podpisem V. Šmicer (MOC: 399 Kč)
   • 11. - 20. místo měsíční předplatné Ligy naruby (MOC: 149 Kč)
  • Ceny nelze vyměnit za peníze ani jinak směnit.
  • Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
  • Výherci budou kontaktováni prostřednictvím platného emailu vyplněného při registraci/přihlášení a to v lhůtě 14 dní od ukončení turnaje.
  • V případě, že se nepodaří výherce kontaktovat do 30 dní od ukončení turnaje, propadá výhra ve prospěch CZECH NEWS CENTER a. s.
 7. Ochrana osobních údajů
 8. Odpovědnost
  • Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv technické problémy spojené s účastí v soutěži.
  • Pokud Organizátor zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící povinný tuto výhru vrátit. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo změnit nebo doplnit pravidla soutěže či soutěž předčasně ukončit.
 9. Souhlas s pravidly
  • Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje, že si tyto podmínky přečetl, rozumí jim a souhlasí s nimi.

Pro soutěže platí podmínky dle Rámcových pravidel soutěží pořádaných společností CZECH NEWS CENTER a.s. pro registrované uživatele služby informační společnosti.